GRANDE 453L / 523L

     尺寸分类

       45” & 52”

     产品属性:

       – 终身保修,省电 DC 引擎
       – 高转速 5 叶片设计
       – 22w LED灯 ( 3 种灯光与4阶遥控 ) 
       – 12 转速 (6 正向转动 + 6            
          反响转动)
       – 睡眠模式以及记忆功能 
       – 宁静转动
       – 柔和空气流动
       – 为低天花板独家设计短吊杆

尺寸分类

产品应用展示

我们的风扇在不同地区的展示